Demiştim ki;

… elektronik ve haberleşme kanıma küçük yaşta işlemiş, ve bütün hayatımı yönlendirmiştir...

14th Mar
Demiştim ki;